til top
  • Prosjekter

Prosjekter

Vi har stadig nye prosjekter under utvikling, det være seg enkeltboliger på en av våre tomter eller større boligfelt under utarbeidelse.

For salg:
Finn.no – Tomannsboliger fjellfoten 2
Les mer om prosjektet på finn.no

Finn.no – Eneboligtomter Grindermåsan
Les mer om prosjektet på finn.no

Sandmo – kjedede eneboliger og leiligheter

På Maura i Nannestad har vi nøkkelferdige kjedede eneboliger og leiligheter under prosjektering.
Ta kontakt for mer informasjon om prosjektet.

Fjellfoten 2 – kjedede eneboliger

På Fjellfoten på Årnes har vi nøkkelferdige kjedede eneboliger under prosjektering.
Ta kontakt for mer informasjon om prosjektet.

Fjellfoten 3 – Eneboligtomter Fjellfoten

Fjellfoten 3 på Årnes er et tomtefelt under utarbeidelse. Her vil det bli tilrettelagt for tomter for eneboliger, kjedede eneboliger og tomannsboliger.
Det vil sannsynligvis både bli salg av tomter og prosjektert nøkkelferdige prosjekter på dette feltet.
Ta kontakt for mer informasjon om feltet.