til top

Nyttige tips til deg som skal bygge bolig

Et huskjøp er sannsynligvis en av de største investeringene du gjør i livet og for deg som vurderer å bygge nytt er det mange problemstillinger som vil dukke opp underveis og mange valg som skal tas. Først og fremst er det viktig med en husleverandør som har kunnskapen, evnen og økonomien til å levere drømmehuset. Fenstad Bygg AS har bygget Mesterhus i 20 år og har opp i gjennom årene funnet de beste underleverandørene, jobbet nøye med utvalgte håndverkere og innehar god kunnskap om både økonomien og de kommunale kravene rundt boligbygging. Vi kan bygge hus og vi leverer kvalitet - kun det beste er godt nok. Det er mange ting man må tenke på og her følger noen av våre tips til nettopp deg som skal bygge ny bolig:

Planlegg for behovene du har i dag, men tenk også på behovene du vil få i fremtiden.


Tomten:

 • Sol- og vindforhold
 • Utsikt/innsyn
 • Topografi
 • Reguleringsbestemmelser
 • Naboforhold
 • Avstand til skoler/barnehager, butikker, idrettsanlegg, offentlig kommunikasjon m.m.

 

Boligen:

 • Hvilken hustype/stilart liker du
 • Hvilke rom bør prioriteres (størrelse)
 • Hvordan skal rommene ligge i forhold til hverandre (trafikk)
 • Hva skal hvert enkelt rom brukes til; sove, leke, lage mat, arbeide, slappe av (aktiviteter)
 • Åpne eller lukkede romløsninger
 • Utleiemuligheter
 • Vedlikeholdsbehov nå og i fremtiden
 • Kan boligen tilpasses i forhold til ulike faser i livet
 • Behov for oppbevaring (biler, sportsutstyr, arbeidsutstyr) m.m.


Kostnader:

 • Lag et realistisk kostnadsoverslag for ditt prosjekt:
 • Tomtekjøp og kommunale avgifter.
 • Graverkostnader
 • Murerkostnader
 • Husleveranse
 • Finanskostnader
 • Uforutsett