til top

Hva er viktig for deg når du skal velge husleverandør?

Velg kvalitet
Som håndverkerbedrift har vi i Fenstad Bygg AS alltid hatt fokus på kvalitetsmessig arbeid. I et land som Norge blir de tekniske kravene til boliger stadig strengere. Husleveransene blir stadig likere hverandre fordi alle må tilfredstille de samme strenge krav. Dette gjør at det ikke lengre vil være stor forskjell i den tekniske utførelsen av boligen, men kvaliteten på sluttproduktet kan fremdeles variere fra leverandør til leverandør. Vi i Fenstad Bygg AS bygger på stedet - ingen ferdigproduserte moduler - kun ekte håndtverk.


Velg erfaring
Å bygge hus er en krevende prosess, og det er mye å ta stilling til både i planleggingsfasen og underveis i byggeprosessen. Da er det viktig at du velger en husleverandør som har lang erfaring, gode samarbeidspartnere og som kan gi nyttige råd og veiledning underveis. Vi hjelper deg med valg av design, materialer og løsninger slik at resultatet blir akkurat slik du ønsker. I tillegg tar vi oss av alle søknader og andre formaliteter slik at du heller kan bruke tiden på å planlegge drømmehuset.


Velg trygghet
Alle kontrakter som vi inngår med våre kunder er i henhold til Bustadoppføringslova. Dette er standard kontrakter som i høyeste grad ivaretar kundens interesser både i byggeperioden og i tiden etter overlevering. Vi stiller blant annet garanti i hele byggeperioden, samt i 5 år etter overlevering. Dette gir deg som kunde god sikkerhet for at våre kontraktsforpliktelser blir oppfylt.


Velg stolthet
Vi er en familiebedrift med lange tradisjoner, solid erfaring og som har faste ansatte lokale tømrere.
Våre tømrere har en grunnleggende interesse for det norske tømrerfaget og en stolthet til arbeidet de utfører, noe som gjenspeiler seg i sluttproduktet vårt. En bolig skal sannsynligvis vare livet ut. Velg en entreprenør som viser soliditet og som har lokal tilhørighet. Det er betryggende å samarbeide med noen som kommer til å være i lokalmiljøet i fremtiden.


Velg forutsigbarhet
"Det blir som avtalt". Som medlem av Mesterhus har vi et solid nettverk av kompetanse i ryggen og vi har gode rutiner og et godt innarbeidet system vi følger fra start til slutt. Målet vårt er at du som kunde skal føle deg trygg og ivaretatt gjennom hele byggeprosessen.


Velg Fenstad Bygg!