til top
  • Reduserte strømforbruket nok til spare inn energien elbilen trenger i ti år!

Reduserte strømforbruket nok til spare inn energien elbilen trenger i ti år!

Bygg står for hele 40 prosent av energibruken i Norge og Regjeringen har satt som mål å redusere energibruken i hjemmet. Vår medlemsbedrift, Johs E. Øvsthus AS har levert et miljøhus som gir bedre luftkvalitet, har lavere energiforbruk og ved solcellepanel har evne til å være selvforsynt med strøm.

Aktuelt / 11.02.2019

– Det store potensialet for redusert energibruk ligger i muligheten til variable luftmengder og årstidstilpasset ventilasjon. Det vil gi både bedre inneklima og lavere energiforbruk, og er enkle grep man kan gjøre når man bygger nytt hus, sier Sjur Hermann Rørlien, daglig leder i Mesterhus-bedriften Johs E. Øvsthus AS.

Folkehelseinstituttet påpeker at faktorer i innemiljøet kan bidra til sykdom og plager. Nordmenn bruker så mye som 13 timer i døgnet hjemme, i gjennomsnitt bruker man 10 timer i hjemmet til hverdags og hele 13 timer i helgene, UTENOM tiden vi sover, ifølge Prognosesenteret. Det viser at det kan være store gevinster både for energibruk og helse ved å konstruere mer effektive hus.

List Image

Huset har bærende massivtre i alle vegger, tak, etasjeskiller og de fleste innvendige vegger. Det er også noen innvendige klimavegger i hamp og leire.

Årlig energibesparelse tilsvarende 128 450 km elbil-kjøring

Da ekteparet Eide ønsket nytt hus ønsket de det skreddersydd for bedre inneklima. Miljøhuset har massiv tre i alle vegger, tak, etasjeskiller, samt innvendige klimavegger. Materialet sørger for et bedre inneklima, da de store mengdene med massivt treverk kan oppbevare og regulere varme og fuktighet.

– Hver dag våkner vi opp og puster inn god og frisk luft, i motsetning til den ofte innestengte luften man har vendt seg til å puste inn over tid. Dette er et hus vi ønsker å bo i resten av livet, og vår hovedmotivasjon var å få et sunt hus. At vi i tillegg kan redusere strømforbruket vesentlig fra det vi er vant med kom som en bonus, sier Aud Eide.

Stor interesse for miljøhus

Gjennom klimaforliket har Stortinget sluttet seg til at energikravene til bygg skal nå nesten nullenerginivå i 2030.

Miljøhuset på Voss slipper inn mye lys med sine mange og store vindusflater, og for å redusere energibruk og bedre inneklimaet, er oppvarmingen en kombinasjon av lavtemperatur IR-folie i gulv og ventilasjonsvinduer. Oppvarming av forbruksvann ved hjelp av avtrekksvarmepumpe sørger for et vesentlig lavere energiforbruk.

Den samlede energibesparelsen i miljøhuset ligger årlig på 12.845 kWh, hvilket tilsvarer 128 450 km kjøring med el-bil årlig. Boligbygger Rørlien forteller at de har opplevd stor interesse for miljøhusene, og at man nye boliger kan man til og med være selvforsynt med strøm ved å installere solcelleanlegg.

– Alle hus vi nå bygger er innrettet med smarte og miljøvennlige løsninger, og vi som boligbyggere har et ansvar for å lage hus som møter fremtidens behov og krav. Da skulle det bare mangle at vi også tar hensyn til inneklima og luftkvalitet, sier Rørlien.

Har du et prosjekt?

Vil du se hva våre forhandlere kan gjøre for ditt prosjekt, enten du skal bygge nytt eller har en bolig du ønsker å gjøre mer energieffektiv?

Ta kontakt her

Ellers er det et enkelt hus med alt på ett plan. Vi kjører rett inn i garasjen, og har gjesterom i andre etasje. Vi føler vi har alt vi trenger, og trives veldig godt, forteller Aud Eide.

List Image

Fakta om miljøhus

Sesnors energisystem, som miljøhuset er basert på, bidrar til et lavere energiforbruk gjennom følgende elementer:

  • Lavtemperatur IR-folie kan gi ca. 50 prosent lavere energiforbruk til oppvarming.
  • Ventilasjonsvinduer gir et årlig energitilskudd tilsvarende ca. 250kWh til et bygg. Tilsvarende vindu gir et tilskudd på ca. 190kWh i øst- og vestvendt fasade, og ca. 90kWh i nordvendt fasade.
  • Avtrekksvarmepumpen bruker ca. 22 prosent av energiforbruket til en tilsvarende konvensjonell bereder. En familie på fire gir et omtrent energiforbruk til varmtvannsproduksjon på 4.225 kWh årlig. Med vår avtrekksvarmepumpe gir det en årlig besparelse tilsvarende ca. 3.295kWh.

Utregning energibesparelse:

  • Ifølge Hafslund bruker vi 14 400 kWh/år til oppvarming. IR-folien kan gi ca. 50 prosent lavere energiforbruk til oppvarming, hvilket gir en årlig energibesparelse på 7 200 kWh.
  • Avtrekksvarmepumpen i miljøhuset gir det en årlig besparelse tilsvarende ca. 3.295kWh.
  • Med 13 installerte ventilasjonsvinduer jevnt fordelt på alle husets fasader, gir det et årlig energitilskudd på 2.350 kWh.

Det gir en samlet energibesparelse på til sammen 12.845 kWh.

Ifølge Norsk elbilforening bruker en gjennomsnittlig elbil 1 til 2,5 kWh per mil avhengig av faktorer som størrelse, type kjøring og temperatur. En energibesparelse på 12.845 kWh tilsvarer en årlig energibesparelse på 128 450 km elbil-kjøring. Ifølge SSB er gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler er 12 289 kilometer. Den årlige energibesparelsen på 12.845 kWh utgjør da et el-bils energibehov for 10,44 år – gitt elbilens effektivitet på 1,0 kWh per mil.   En elbil, avhengig av effektiviteten, kan dermed kjøre:

1,0 kWh per mil = 128 450 km

1,5 kWh per mil = 85 633 km

2,0 kWh per mil = 64 255 km

2,5 kWh per mil = 51 380 km